1. Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам
 2. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
 3. Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх арга хэмжээний тухай
 4. Монгол Улсын Засгийн газрын 66 дугаар тогтоол
 5. Химийн ослын үед ажиллах заавар
 6. Тэсэрч, дэлбэрэх бодисоос хамгаалах бүлгийн ажиллах заавар
 7. УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН АЛБАН ДААЛГАВАР
 8. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ДААЛГАВАР
 9. Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2017.08.16

 1. Химийн хорт болон аюултай бодисын гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах заавар
 2. Далд урхайн аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах заавар
 3. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2014/06/Монгол-Улсын-батлан-хамгаалах-бодлогын-үндсийг-батлах-тухай.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”] Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндсийг батлах тухай [/button]
 4. [button link=”http://nema.gov.mn/?p=7696″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр [/button]
 5. [button link=”wp-content/uploads/2015/01/ОБЕГ-ын-дунд-хугацаааны-стратеги-төлөвлөгөө.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ОБЕГ-ын дунд хугацаааны стратеги төлөвлөгөө [/button]
 6. [button link=”wp-content/uploads/2014/06/Гамшгаас-хамгаалах-бодлогын-төлөвлөгөө.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”] Гамшгаас хамгаалах бодлогын төлөвлөгөө [/button]
 7. [button link=”wp-content/uploads/2015/09/Гамшгаас-хамгаалах-талаар-төрөөс-баримтлах-бодлого-хөтөлбөр.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”] Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр [/button]
 8. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2014/06/emneleg-tuluvluguu.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын эмч-сэтгэл зүйч, эмнэлгийн зааварлагч нарыг сургаж мэргэшүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө[/button]
 9. [button link=”http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2014/06/Мал-амьтны-гоц-халдварт-өвчний-үедр.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Мал, амьтны гоц халдварт өвчний үед онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах албадын харилцан ажиллагааг зохион байгуулах заавар[/button]
 10. [button link=”wp-content/uploads/2015/05/Тэсрэх-бодис-тэсэлгээний-хэрэгсэлтэй-харьцах-тэсэлгээний-ажил-хийх-үед-ажиллах-аюулгүй-ажиллагааны-түр-заавар.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах, ослын үр дагаврыг арилгах үед баримтлах аюулгүй ажиллагааны түр заавар [/button]
 11. [button link=”wp-content/uploads/2014/06/81.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Монгол Улсын засгийн газрын 81 дугаар тогтоол /ЗГ-ын 2015.03.09 №81 тогтоол/ [/button]
 12. [button link=”wp-content/uploads/2014/01/Мал-амьтны-хүүр-сэг-зэм-устгах.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Мал амьтны хүүр, сэг зэмийг устгах, халдваргүйжүүлэхэд тавих шаардлага [/button]
 13. [button link=”wp-content/uploads/2014/01/явуулийн-байранд-тавих-ерөнхий-шаардлага.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага [/button]
 14. [button link=”wp-content/uploads/2014/01/суурин-байгууламжид-тавих-техникийн-шаардлага.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]халдваргүйжүүлэлтийн суурин байгууламжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага [/button]
 15. [button link=”wp-content/uploads/2014/01/Хээрийн-мал-эмнэлэг-зааваршинэчлэсэн.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хээрийн мал эмнэлэг дэлгэн ажиллах заавар/Шадар сайдын 2013.01.05 №05/ [/button]
 16. [button link=”wp-content/uploads/2014/01/эрсдэлийн-үнэлгээ-хийх-аргачлал.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал [/button]
 17. [button link=”wp-content/uploads/2014/01/цацрагын-ослын-үед-ажиллах-заавар.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цацрагийн ослын үед ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар [/button]