ӨДӨРЛӨГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

64707813_615013498908572_2464677153292156928_n.jpg

Онцгой байдлын албаны 15 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан жанжин Сүхбаатарын талбайд 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00-15.00 цагийн хооронд зохион байгуулагдсан өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцлоо.

Өдөрлөгийн арга хэмжээний үеэр иргэдэд Онцгой байдлын албаа сурталчилан, “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулинд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүлээсэн үүрэг, Гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг хэрхэн ажиллуулах зэрэг сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулахад Онцгой байдлын хэлтсээс 6 албан хаагч, 2 автомашинтайгаар оролцож 220 иргэнд аливаа гамшиг ослооос урьдчилан сэргийлэх, амь нас, эд хөрөнгөө авран хамгаалах зөвлөмж мэдээллийг хүргэн аюулт үзэгдлийн холбогдолтой 6 нэр төрлийн 360 ширхэг санамж, брошур, авлагыг тараан, гал түймэр унтраах автомашин, техник, багаж зэвсэглэмжүүдийн төрөл зориулалтыг иргэдэд таниулан сурталчилан ажиллалаа.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  “БЛЮСКАЙ ЭЙЖИА” ХХК-д хамтран ажиллах талаарх хүсэлтийг 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн  13.7/194 тоот албан бичгээр хүргүүлж 19-20-ны өдрүүдэд  10-15 минут тутамд 08.00-17.00 цаг хүртэл 36 удаагийн давтамжтайгаар тухайн байгууллагын LED дэлгэцээр Онцгой байдлын албаны 15 жилийн ойн танилцуулгыг иргэдэд сурталчилан ажиллалаа. Мөн холбогдох мэдээ мэдээллийг “Сүхбаатар дүүргийн  байдлын хэлтэс” пэйж хуудас, “СБД ОБХ ХЯНАЛТ” пэйж хуудас,  sbdobh.ub.gov.mn цахим хуудас, Нээлттэй Сүхбаатар дүүрэг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын пэйж хуудас, хороодын цахим хуудсуудаар иргэд, олон нийтэд хүргэж ажилласан. 
scroll to top