ИРГЭД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

67211592_373128333345717_461794101981872128_n.jpg

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “НАБСАН” ХХК-ийн ажилтнуудад “Гамшгийн тухай ойлголт”, “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр” сэдвүүдээр 1.30 цагийн танхимын сургалт, мөн гал түймэр унтраах дадлагыг зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд тус компанийн 19 ажилтан хамрагдсан. 
Сургалтыг олон нийтэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох “Бэлэн бай” сургалтын багцыг ашиглан явуулж, сургалтын хүрээнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, түүнийг бууруулах арга хэмжээний талаар мэдлэг олгосон.

scroll to top