ИРГЭДЭД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ “БЭЛЭН БАЙ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

67423763_450298149034436_3328079714249080832_n.jpg

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Дөлгөөн Нуур” ХХК-ийн ажилтнуудад “Гамшгийн тухай ойлголт”, “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр” сэдвүүдээр 1.30 цагийн  сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд тус компанийн 19 ажилтан хамрагдсан.  Сургалтыг олон нийтэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох “Бэлэн бай” сургалтын багцыг ашиглан явуулж, сургалтын хүрээнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, түүнийг бууруулах арга хэмжээний талаар мэдлэг олгосон.

scroll to top