НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

72610060_1183504051840977_6210621335350018048_n.jpg

2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Цахилгааны шөнийн тарифыг 00-лэхтэй холбогдуулан Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр гаргасан стикер наалтыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тѳрийн болон тѳрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, эрүүл мэнд, худалдаа үйлчилгээ, орон сууцны орц гарц дээр байршуулах ажлыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хороодын Засаг даргын ажлын алба, байгууллага, аж ахуйн нэгж, Сууц өмчлөгдийн холбоодын удирдлага, ажилтнуудтай хамтран зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

scroll to top