ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

74485934_769659836833748_5142907798597664768_n.jpg

Монгол Улсын Шадар Сайдын баталсан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт”-ын удирдамж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/2434 тоот албан бичгээр ирүүлсэн үүргийг хэрэгжүүлэхээр хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Д.Бэхбаяр нийт офицер бүрэлдэхүүнийг цуглуулж, дүүргийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллах талаар үүрэг чиглэл өглөө.    

     

     

                                                                                                                         

scroll to top