НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН “ЭЛИТ” СУРГУУЛЬД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА ХИЙГДЛЭЭ

77278266_434805737223809_5129759318861676544_n.jpg

Сүхбаатар дүүрэгт байрлах “Элит” дунд сургуульд гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийгдлээ.

Судалгаанд сургуулийн удирдлага, багш, ажилчид, сурагчдаас бүрдсэн нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч гурван бүлэгт хуваагдан “Сургуулийн гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны аргачлалаар сургуулийн эрсдэлийн түвшинг тогтоосон. Тойм судалгаагаар Газар хөдлөлт “Их”, гал түймэр, халдварт өвчин, химийн осол “Дунд” эрсдэлтэй гэж дүгнэгдсэн.

scroll to top