БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

122791557_1063611627426846_7559903960311570988_n.jpg

2020 оны Бие бүрэлдэхүүний сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч дэд хурандаа Ж.Хүдэрчулуун 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гал түймэр унтраах, аврах 34 дүгээр ангийн алба хаагчдад “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуун өнөөгийн байдал” сэдвээр 1.30 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтанд Гал түймэр унтраах, аврах 34 дүгээр ангийн нийт  29 алба хаагч хамрагдаж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүллээ.

scroll to top