НИЙСЛЭЛИЙН СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 51 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

122502198_2690095094573083_6655522485479988164_n.jpg

 Тус цэцэрлэг нь 1987 онд үүсгэн байгуулагдсан 33 жилийн насжилттай “А” корпус, 2012 онд баригдсан өргөтгөлийн “Б” корпуст нийт 10 бүлэгт 399 хүүхэд, 40 багш ажилчинтайгаар үйл ажиллагаагаа зохион байгуулан ажиллаж байна. Үнэлгээнд цэцэрлэгийн удирдлага, багш, ажилчдаас бүрдсэн нийт 15 хүний ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэйгээр “Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны аргачлалаар цэцэрлэгийн аюулыг тодорхойлж гамшгийн эрсдэлийн түвшинг тогтоосон юм. Цэцэрлэгийн эрсдэлийн түвшинг учирч болзошгүй аюул тус бүрээр тодорхойлж гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллалаа.

scroll to top