Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн санал авах барилга байгууламжид Галын аюулгүй байдлыг хангуулах хяналт шалгалт хийлээ

02.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршилтай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах барилга байгууламжид галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, норм норматив, баримт бичгийг шалгах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, ахмад А.Мөнх-Эрдэнэ, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч Н.Наранзул нар 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Шалгалтаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах 42 байранд хяналт шалгалтыг зохион байгуулж 76 зөрчил илрүүлж, газар дээр нь 25 зөрчлийг арилгуулж, зөрчлүүдийг арилгуулахаар гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн албан мэдэгдэл 42-ыг ЗӨВЛӨМЖ хэлбэрээр бичин санал авах байруудын хэсгийн ахлагч нарт хүргүүлж ажиллалаа.

scroll to top