ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

304904175_762818628230120_61357569003266354_n.jpg

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай“ А/05 тоот тушаалын хүрээнд тус хэлтсийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны үр дүнгийн явцтай танилцаж, хяналт шалгалт зөвлөн туслах чиглэлээр явагдаж байна.

Хяналт шалгалтаар Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Ж.Төмөрмандахаар ахлуулсан ажлын хэсэг Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст ажиллаж байна.

scroll to top