ДҮҮРГИЙН ТӨР УЛААН ЗАГАЛМАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

316549866_506051471557675_884655933561485013_n.jpg

Сүхбаатар дүүргийн Төр Улаан Загалмай хамтын ажиллагааны салбар зөвлөлийн хуралдаан зохион байгуулагдаж, 2022 онд хийсэн ажлын мэдээлэл, 2023 онд хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны талаар хэлэлцлээ.

scroll to top