СЭТГЭЛ ЗҮЙН БЭЛТГЭЛЖИЛТИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, СЭТГЭЛ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

12.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2023 оны бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийн 2 дугаар үе эхэлсэнтэй холбогдуулан алба хаагчдад “Сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийг дээшлүүлэх, сэтгэл зүйн байдлыг тодорхойлох” сургалтыг тус газраас зохион байгууллаа. Сургалтаар алба хаагчдын сэтгэл зүйн хэрэгцээ шаардлага, албаны онцлогт тохирсон сэтгэл зүйн арга техникийг тодорхойлох, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, талаар мэдээлэл хийж, байгууллагын сэтгэл зүйн уур амьсгал болон алба хаагчийн сэтгэл зүйн онцлогийг судлан дүгнэлт хийх судалгааг хийлээ.

scroll to top