4.22.jpg

11 албан хаагч ажиллаж байна

Өнөөдөр ой, хээрийн эргүүлээр Гал унтраах, аврах 34, 74 дүгээр ангийн бэлтгэл ээлжийн 11 албан хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд Сүхбаатар…

101-1.jpg

АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДАВ

Эрүүл  мэндийн сайдын 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/214 дүгээр тушаалын дагуу Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын А/147 дугаар…

34.jpg

Эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байна

Гал унтраах, аврах 34, 74 дүгээр ангийн албан хаагчид иргэдийн аюулгүй байдал, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд эргүүлийн…

521.jpg

ЗӨРЧЛИЙГ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

Гал, унтраах аврах 34 дүгээр ангийн бэлтгэл ээлжийн 5 албан хаагч ой хээрийн түймрийн эргүүлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд Сүхбаатар…