НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН А/477 ДУГААРТАЙ ЗАХИРАМЖ ГАРЛАА.

111-1.jpg

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/477 дугаартай захирамжаар “Хязгаарлалт тогтоогоогүй худалдаа үйлчилгээний байгууллага” 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 07:00 цагаас 22:00 цаг хүртэл ажиллана. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар, амралт, жуулчны газрын үйл ажиллагааг мөн 7 хоног хязгаарласан байна.

scroll to top