ЗУРАГТ САМБАР БАЙРШУУЛАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ ХҮРГҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

35.jpeg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу үер, усны аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 3мх6м хэмжээтэй 2 ширхэг зурагт самбарыг Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо Жигжид зуслангийн тойрог болон Шаргаморьт зуслангийн 3 дугаар буудлын гудамж талбайд байршуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.
БОЛЗОШГҮЙ ҮЕР, УСНЫ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ.


scroll to top