78838340_854746358274344_106664825601392640_n-1.jpg

“БЭЛЭН БАЙ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монголын Театрын музейн ажилтнуудад “Гамшгийн тухай ойлголт”, “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр” сэдвүүдээр 1 цагийн  сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд тус…

78466248_989675671397792_4464824628262469632_n.jpg

“БЭЛЭН БАЙ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын Филармонийн ажилтнуудад “Гамшгийн тухай ойлголт”, “Газар хөдлөлт”, “Гал түймэр” сэдвүүдээр 1.30 цагийн  сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд тус компанийн…

74504120_442949233090973_7473596661042774016_n.jpg

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАНД 2886 АЙЛ ӨРХ ХАМРАГДЛАА

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд гэр хорооллын…